Vízia a hodnoty

HODNOTY ET&Cc a.s.

SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK – CIEĽ NÁŠHO SNAŽENIA
· Úspechom našej firmy sú dlhodobo spokojní zákazníci – partneri
· Cesta k partnerstvám vedie cez korektný a pozitívny prístup k zákazníkom
· Hovoríme a ponúkame len to, čo si vieme obhájiť
· Zákazník, študent, lektor, kolega, a až potom ja

CHARAKTERNOSŤ VO VŠETKOM, ČO ROBÍME
· Dodržiavame zákonné princípy a normy v oblasti pracovnej, obchodnej aj environmentálnej
· Dbáme na dodržiavanie platobnej disciplíny a dohodnutých obchodných záväzkov
· Usilujeme sa o fair-play a o taký biznis, ktorý si neprotirečí s morálkou
· Primerané informovanie zamestnancov a externého okolia o hospodárení spoločnosti
· Kontrola chodu firmy externými auditmi aj nad rámec zákonných povinností

SME VZDELÁVACIA FIRMA, MÁME REŠPEKT K VZDELANOSTI A POZNANIU
· Máme chuť vzdelávať i samých seba
· Učíme sa každý deň, učíme sa i praktickými skúsenosťami
· Príležitosť robiť niečo nové je príležitosť niečo sa naučiť

SME TEAM – A TO JE VIAC AKO LEN SKUPINA JEDNOTLIVCOV
· Teamová práca je jedným z pilierov úspešnosti našej firmy
· Aktívne sa zaujímame o prácu kolegov – členov teamu – aj o ich problémy
· Otvorená a úprimná komunikácia v teame podporuje úspech aj učenie
· Kľúčovým zdrojom našej firmy sú naši pracovníci, ktorým za ich prácu patrí adekvátne ohodnotenie
· Je super, keď každý robí to, čo ho baví a robí to s úsmevom

PRI PRÁCI SA SNAŽÍME AJ MYSLIEŤ
· Robme dnes tak, aby sa nám zajtra robilo lepšie – zlepšujme pracovné procesy
· Kľúčové aktivity si vyžadujú čas a pozornosť
· Snažíme sa vynakladať úsilie efektívne
· Kde iní vidia problém, my sa snažíme vidieť príležitosť
· Rozmýšľame o tom, kam smerujeme, a kam sú orientované naše aktivity
· Vždy je dôležité rozumieť významu toho, na čom pracujeme
· Rozvíjame kontakty a spoluprácu rôznymi smermi

KVALITA NIE JE LEN SLOVO – JE TO SPÔSOB NAŠEJ PRÁCE
· Presadzujeme princípy riadenia kvality bez zbytočnej byrokracie
· Dbáme na dobré vzťahy s našimi lektormi, ich motiváciu a ďalšie vzdelávanie
· Snažíme sa vytvárať v našej firme kultúrne a moderné prostredie
· Každý materiál, ktorý odchádza z firmy „von“, je naša vizitka
· Kontrola štyroch očí – jednoduchý ale účinný nástroj kvality
· Robme tak, aby sme sa nemuseli hanbiť pred zákazníkmi, kolegami, rodinou ani sami pred sebou
· Pod kvalitou rozumieme aj pohotové reagovanie na potreby zákazníkov, sledovanie a prinášanie noviniek v oblasti vzdelávania