Vedenie ľudí

TRÉNING ODPORÚČAME
Pre všetky úrovne manažmentu.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ
Poskytneme Vám príležitosť preskúmať vlastnosti efektívneho vodcu, definovať rôzne štýly vedenia a identifikovať zručnosti potrebné na efektívne vedenie.

PROGRAM

  • Zručnosti aktívneho vodcu
  • Štýly vedenia
  • Tri aspekty efektívneho vedenia ľudí – tím, úloha a jednotlivci
  • Motivácia

PRÍNOS PRE VÁS
Po ukončení tréningu budú účastníci schopní:

  • Identifikovať rôzne štýly vedenia ľudí
  • Používať podporu, ocenenie a odmenu na motiváciu svojich pracovníkov
  • Prispôsobiť svoj štýl vedenia rôznym situáciám

ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
2 dni