Rozvoj zručností

Tvorba a vedenie tímov

TRÉNING ODPORÚČAME – manažérom na rozličných úrovniach, ktorí sú zodpovední za maximalizáciu výsledkov svojich tímov…

Manažment času

TRÉNING ODPORÚČAME – pre všetky úrovne manažmentu. PROGRAM TRÉNINGU – analýza vlastného manažmentu času…

Vedenie ľudí

TRÉNING ODPORÚČAME – pre všetky úrovne manažmentu. PREČO SA ZÚČASTNIŤ – poskytneme Vám príležitosť preskúmať vlastnosti efektívneho vodcu…

Konflikty a ich riešenie

TRÉNING ODPORÚČAME – pre všetky úrovne manažmentu. PREČO SA ZÚČASTNIŤ – osvojite si zručnosti zvládania konfliktných situácií…

Vedenie porád

TRÉNING ODPORÚČAME – vrcholovým a stredným manažérom, ktorí sú bežne zodpovední za vedenie porád. PREČO SA ZÚČASTNIŤ – zlepšíte svoje zručnosti tak, aby ste prostredníctvom porád pomohli svojej firme dosiahnuť stanovené ciele…

Hodnotenie výkonu

TRÉNING ODPORÚČAME – manažérom rôznych úrovní, ktorí hodnotia svojich pracovníkov. PREČO SA ZÚČASTNIŤ – oboznámite sa s významom hodnotenia výkonu pracovníkov, s princípmi prípravy a realizácie hodnotiaceho rozhovoru…

Prezentačné zručnosti

KURZ ODPORÚČAME – všetkým pracovníkom, ktorí navonok reprezentujú firmu. PREČO SA ZÚČASTNIŤ – osvojíte si zručnosti potrebné na presvedčivú prezentáciu svojej osobnosti, zámerov alebo firmy…