Airspeak

Kurz AIRSPEAK je určený pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Systematicky rozvíja prevádzkové jazykové zručnosti z oblasti rádiotelefónnej komunikácie a frazeológie v rutinných nerutinných situáciach.

Základným účelom je výučba RUTINNEJ FRAZEOLÓGIE pre IFR lety, avšak slúži ako aj predpríprava na skúšku ICAO Level 4, pretože obsahuje slovnú zásobu použiteľnú v nepredvídateľných situáciách.

Organizačná štruktúra kurzu:

Kurz pozostáva z nasledujúcich modulov, pričom odporúčana časová dotácia na jeden modul je 12 hodín (45 min.)

1. Pre-fligh to line-up
2. Take-off to top of climb
3. Cruise to descent
4. Approach to parking
5. Final review

Každý modul je rozdelený na nácvik rutinnej frazeológie, nerutinnej frazeológie a všeobecnej angličtiny, pričom sa tématicky kopíruje zvyčajná sekvencia udalostí v danom štádiu letu.
Kurz využíva doplnkové materiály na slovnú zásobu vrátane autentických nahrávok. Nahrávky sú zamerané na rutinnú frazeológiu, nerutinné situácie, simulácie letu s vymysleným scenárom a pod.

Požadované vstupné jazykové vzdelanie:

Minimálna úroveň jazykových zručností účastníkov kurzu je mierne pokročilý (A2 podľa CEF), čo v praxi znamená, že účastnik ovláda základné časy, tvorbu otázok, záporu a je schopný komunikovať formou krátkych a jednoduchých vetných štruktúr. K tomu by mal už ovládať medzinárodnú abecedu (Alpha, Bravo, Charlie, atď.) a systém čísloviek používaných v letectve. Samozrejmosťou je základná znalosť letových postupov.