Manažérske kurzy

Education Training & Consulting company a.s. ponúka kompletné manažérske vzdelávanie od najnižších až po najvyššie manažérske pozície. Cieľom manažérskeho vzdelávania je komplexné zvládnutie a osvojenie si manažérskych zručností, kompetencií a celoživotný osobnostný rozvoj.
Education Training & Consulting company a.s. pripravuje vzdelávanie každému uchádzačovi na mieru a vo vzájomnej nadväznosti. Komplexným auditom vzdelávania v spoločnosti pripravíme plán rozvoja a vzdelávania pre konkrétnych manažérov alebo pre celé skupiny zamestnancov.
Manažérske vzdelávanie poskytované Education Training & Consulting company a.s., zabezpečuje manažérom rozvoj osobnosti a vysokú úroveň ovládania soft skills, čím zabezpečuje trvalý prínos a pridanú hodnotu z práce manažéra.

Rozvoj zručností

Ponuka kurzov: Tvorba a vedenie tímov, Manažment času, Vedenie ľudí, Konflikty a ich riešenie…

Vzdelávanie v oblasti manažmentu

Ponúka kurzy: Základy manažmentu, Výrobný manažment, Manažmnet rizika, Manažér pre závažné priemysel…

Akreditácie a výuky kurzov

Takmer všetky kurzy manažérskeho vzdelávania ponúka Education Training & Consulting company a.s. …