English for Cabin Crew

Kurz English for Cabin Crew je určený pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti letectva a chcú si zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, slovnú zásobu, výslovnosť a gramatickú presnosť.

English for Cabin Crew kladie dôraz na skutočné pracovné prostredie letušiek alebo palubného personálu od predletových pokynov až po opustenie paluby lietadla. Kurz sleduje pracovné postupy palubného personálu a ich proces počas jednotlivých úrovní letu: nástup do lietadla, inštruktáž o bezpečnosti, podávanie občerstvenia, možné zdravotné alebo mimoriadne situácie počas letu, príprava na pristátie atď.

English for Cabin Crew sa zameriava na anglický jazyk, ktorý sa špecialne využíva v týchto situáciach. Kladie dôraz na to, aby palubný personál získal sebadôveru v používaný správneho pracovného jazyka, napr. riešenie sťažností pasažierov, zdravotné, bezpečnostné, štandardné aj neštandardné situácie na palube.

English for Cabin Crew predstavuje skutočné pracovné a typické situácie, ku ktorým dochádza medzi pasažiermi a palubným personálom. Kurz pokrýva všetky úrovne jazykovej zručnosti: počúvanie, rozprávanie, čítanie aj slovnú zásobu.

Kurz English for Cabin Crew pozostáva z 10 modulov, pričom odporúčaná časová dotácia na jeden modul od 3 do 5 hodín (45 min.).

Po ukončení kurzu by mali uchádzači používať jasnú, priamu a správnu ale aj zdvorilú komunikáciu pri vykonávaní bežných povinností na palube, reagovaní na problémy pasažierov a zvládaní zložitých situácií.