Prezentačné zručnosti

KURZ ODPORÚČAME
Všetkým pracovníkom, ktorí navonok reprezentujú firmu.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ
Osvojíte si zručnosti potrebné na presvedčivú prezentáciu svojej osobnosti, zámerov alebo firmy.

PROGRAM

  • Druhy prezentácií
  • Príprava prezentácie
  • Správanie sa pri prezentácii
  • Rétorika
  • Praktické precvičovanie

PRÍNOS PRE VÁS
Po ukončení tréningu budete schopný:

  • Logicky štrukturovať svoju prezentáciu
  • Riadiť svoje správanie počas prezentácie
  • Zvýšiť presvedčivosť svojho vystupovania pred skupinou

ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
2 dni