Prihlášky na preskúšanie

Uchádzač o odborné preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu má možnosť prihlásiť sa prostredníctvom elektronickej prihlášky. V prihláške je potrebné uviesť termín preskúšania.


Uchádzač sa prihlasuje na preskúšanie minimálne 7 dní pred zvoleným termínom.