Manažment času

TRÉNING ODPORÚČAME
Pre všetky úrovne manažmentu.

PROGRAM TRÉNINGU
Analýza vlastného manažmentu času
Pracovný štýl – ohodnotenie vlastného hospodárenia s časom
Plánovanie času
Zvyšovanie výkonnosti, prijímanie a prenášanie zodpovednosti, delegovanie
Praktické pomôcky pre lepšie využívanie času

PRÍNOS PRE VÁS
Osvojíte si metódy a techniky efektívneho využívania času.

Po ukončení tréningu budú účastníci schopní:
Odhadnúť efektívnosť vlastného hospodárenia s časom
Zlepšiť vlastné hospodárenie s časom
Využiť možnosti redukovania stresu prostredníctvom plánovania času

ODPORÚČANÁ DĹŽKA TRÉNINGU
1 deň