História a profil

"Education Training & Consulting Company a.s." je profesionálna vzdelávacia a poradenská inštitúcia, ktorá bola založená 1. januára 1996. Poskytujeme komplexné vzdelávacie služby a služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Opierame sa o svoje dlhoročné skúsenosti, získané prácou pre najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Špičkovú úroveň našich produktov a služieb garantuje systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 aj Certifikát kvality od spoločnosti SGS.

Device

Naša široká škála aktivít sa zameriava predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikácie a výcviku zamestnancov. Ponúkame manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie v niekoľkých jazykoch, profesijné kurzy pre robotnícke povolania, aj prekladateľské/tlmočnícke služby a výrobu učebných pomôcok. Významná je tiež naša poradenská činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ako napríklad výber pracovníkov, psychologické posudzovanie, sociálne analýzy, sociologické prieskumy a personálny audit. Máme bohaté skúsenosti aj s realizáciou vzdelávacích projektov a sme odborníkmi na projekty v oblasti vzdelávania kryté z fondov Európskej únie.

Spolupracujeme so špičkovými pracovníkmi z vysokých škôl, uznávanými a skúsenými odborníkmi z praxe aj s lektormi s medzinárodným certifikátom pre tréning, učenie a rozvoj z Thames Valley University London a Certifikátom pre tréning a rozvoj z Institute of Personnel and Development, London. Našich vzdelávacích a poradenských aktivít sa zúčastňuje ročne priemerne 10.000 účastníkov . Prioritným záujmom spoločnosti Education Training & Consulting company a.s. je podporovať našich partnerov pri dosahovaní ich strategických cieľov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov.