Kurzy a školenia odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti

•    Školenie obsluhy motorových vozíkov
•    Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení (pracovné plošiny, zdvižné čelá)
•    Školenie obsluhy plynových zariadení
•    Školenie obsluhy tlakových zariadení
•    Školenie viazačov bremien
•    Zváračské kurzy
•    Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
•    Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
•    Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
•    Základná odborná príprava požiarnych technikov
•    Ďalšia odborná príprava požiarnych technikov
•    Školenie poskytovania prvej pomoci
•    Školenie osôb pracujúcich vo výškach