Pobytové kurzy

Ponúkame rôzne pobytové kurzy v zahraničí alebo na Slovensku.

Pobytové kurzy sú pripravované ako šité na mieru podľa požiadavky zákazníka alebo sú ponúkané 2-3 týždňové kurzy s vopred stanoveným počtom vyučovacích hodín, spoločenským programom, dopravou, ubytovaním a stravovaním.