Korporátna klientela

Priebeh jazykového vzdelávania

Po absolvovaní auditu jazykových znalostí a schválení optimálneho modelu vzdelávania sa začína samot …

Audit jazykových znalostí

V prípravnej fáze jazykového vzdelávania kladieme dôraz na dôslednú analýzu potrieb klienta. Vstupný …

Výhody vzdelávania od nás

Záruka kvality – všetky naše kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva podľa CEF(Common European …

Informačný systém pre manažment vzdelávania zamestnancov E-man

Pre klientov Education Training & Consulting company a.s. je k dispozícii informačný systém E-ma …