Kurzy leteckej angličtiny

Spoločnosť Education Training & Consulting company a.s. poskytuje kurzy leteckej angličtiny, ktoré sú zamerané na rozširovanie a zdokonalovanie jazykovej spôsobilosti uchádzačov, u ktorých sa vyžaduje preukázanie Operational Level 4 podľa požiadaviek ICAO.

Cieľom kurzu leteckej angličtiny je:

 • rozprávanie a počúvanie,
 • čítanie a slovná zásoba,
 • gramatika, porozumenie a interakcia,
 • opytovacie vety, aktívna a pasívna forma viet, predložky, parafrázovanie,
 • jednoduché časy a jednoduchý predprítomný čas, frázové slovesá,
 • konverzácia o nerutinných sitáciach za účelom zdokonalenia spôsobilosti uchádzača,
 • ICAO standard phraseology vs. plain English,
 • opis, správa, oznam a návrh,
 • vysvetlenie skratiek a kódov používaných v ICAO,
 • chyby v komunikácií – nedorozumenie,
 • incidenty, zlyhania, rušenia, mimoriadne udalosti, technické a elektronické zlyhania,
 • úkazy životného prostredia, letové podmienky v závislosti od počasia,
 • zdravotné a požiarné udalosti, zlyhania sestémov.

Single Aviation Guide

Single Aviation Guide – určený pre letecký personál na dosianutie potrebnej jazykovej spôsobilosti…

Group Aviation Guide

Group Aviation Guide – určený pre letecký personál na dosianutie potrebnej jazykovej spôsobilosti…